Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкрс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане на обект: „Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. „Долно Езерово” – гр.Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Изграждане на обект: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”.     2009 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Равнец в съответствие с одобрен ПУР.…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в ж.к. "Меден рудник”, гр. Бургас, като проекта се изработи с възможност за два етапа на изпълнение. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга: Техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас".

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Извършване на услуга: Техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас" - №93-00-1402/2009г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 04.11.2009г. /сряда/,…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на строителна фирма, притежаваща удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и копие от талона, от който да е виден срока на регистрация за 2010 г. Обектът

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Избор на строителна фирма, притежаваща удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и копие от талона, от който да е виден срока на регистрация за 2010 г. Обектът е основен ремонт на общински път Бургас – Твърдица с подмяна на…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: „Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. „Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Кр

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: "Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. "Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас” - № 92-0-85/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат оповестени на 16.10.2009…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков", град Бургас".

  СЪОБЩЕНИЕ       Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Славейков”, град Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 13.10.2009 г. (вторник), от 09,00 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на аплик

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за сключван рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Община Бургас и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други…

прочетете повече