Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Документация относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.  

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници по: - Обособена позиция 1: Реконструкция, благоустрояване и озеленяване…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва:

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ "Кирил и Методий”, СОУ "Й. Йовков”, СОУ "Д. Дебелянов”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "Д. Чинтулов”, ОУ "Г. Бенковски”, ОУ "Бр. Миладинови”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "П. Росен”…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. "Лазур”, гр. Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.07.2010 г. (сряда), от 14, 00 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за общестена поръчка с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 20.07.2010 г. (вторник) от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит на Община Бургас в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева".

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева”.             2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център „Морско Казино” и Сцена на открито „Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьор

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално – охранителна…

прочетете повече