Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предемет: „Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”.   2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техни

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища”.   2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас", гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 08.07.2010 г. (четвъртък), от 14,30 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456, в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к.

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улица "Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456,   в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к. Възраждане”, гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, ри

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. №…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция, благоустрояване…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна г

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на  Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник" в гр. Бургас

Документация за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”.  

прочетете повече