Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 „Морска звезда”, ЦДГ № 9 „Пламъче”, ЦДГ № 3 „Радост” и ЦДГ № 20 „Златното ключе”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 "Морска звезда”, ЦДГ № 9 "Пламъче”, ЦДГ № 3 "Радост” и ЦДГ № 20 "Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ № 3 "Звънче”, ОДЗ № 7 "Райна Княгиня”, ЦДГ № 14 "Здравец” и ЦДГ…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.06.2010 г. (вторник), от 14, 00 часа,…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.   2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ „Кирил и Методий”, СОУ „Й. Йовков”, СОУ „Д. Дебелянов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Д. Чинтулов”, ОУ „Г

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от PVC профил, както следва: Лот 1. ОУ "Кирил и Методий”, СОУ "Й. Йовков”, СОУ "Д. Дебелянов”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "Д. Чинтулов”, ОУ "Г. Бенковски”, ОУ "Бр. Миладинови”, ОУ "Христо Ботев”, СОУ "П. Росен” и ОУ "В. Левски”…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища".

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на спортни площадки в училища”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.05.2010 г. (петък) от 10,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" №…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка на сървърно оборудване

70-00-101/13.05.10    ПОКАНА   На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание. Офертата за участие се подава лично от участника…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”,2. Плувен басейн „Флора”, Приморски парк, 3. Спортен

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали  по приложен списък както следва: 1. Спортна Зала "Никола Станчев”, к-с "Меден Рудник”,2. Плувен басейн "Флора”, Приморски парк, 3. Спортен комплекс "Изгрев”, к-с "Изгрев”.     2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

Документация относно: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас.”

прочетете повече