Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. „Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове

    Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:  "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове както следва:      ЛОТ 1 СОУ "Димчо Дебелянов", СОУ "Йордан Йовков" "Хр.Ботев"-кв.Сарафово ОДЗ №7"Райна Княгиня"    ЛОТ 2 ОУ "Бр.Миладинови", ОУ "П.К.Яворов" ОУ "Васил Левски"-кв.Г.Езерово ОУ "Любен Каравелов", ЦДГ №5 "Златна рибка…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, град Бургас ."

І. Описание на предмета на поръчката.1. Предмет на малката обществена поръчка: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ № 1 "ЗВЕЗДИЦА"- ГР. БУРГАС".2. Обособени позиции: няма3. Възможност за представяне на варианти в офертитеНе се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.   За повече информация вижте приложените файлове:

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 09,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 11,00 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

„Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:

ОБЩИНА БУРГАСПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАПредмет на обществената поръчка: "Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота: ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана дограма с нова от PVC профил за обект: 1. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово;2. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий";3. ОУ "Любен Каравелов";4. ОУ "Антон…

прочетете повече

Съобщение до закупилите документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от д

При изготвяне на офертата за кандидатстване, участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията" следва да имат предвид, че избраният изпълнител се задължава, при възникване на необходимост за Възложителя, да осигурява доставката на канцеларски…

прочетете повече