Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви-плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия. №…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС И СЦЕНА НА ОТКРИТО "ОХЛЮВА” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС” Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 РО001/1.1-01/2007/045 Схема за предоставяне на…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 „Морска звезда”, ЦДГ № 9 „Пламъче”, ЦДГ № 3 „Радост” и ЦДГ № 20 „Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ №

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ""Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 "Морска звезда”, ЦДГ № 9 "Пламъче”, ЦДГ № 3 "Радост” и ЦДГ № 20 "Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ № 3 "Звънче”, ОДЗ № 7 "Райна Княгиня”, ЦДГ № 14 "Здравец” и ЦДГ № 17 "Раковина” ””.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас, професионално кухненско оборудване за домашен социален…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища ”.

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на спортни площадки  в училища ”.     2010 г.

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка на 1 бр. копирна машина

91-00-207/15.04.10   ПОКАНА  Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на 1 бр. копирна машина със следните минимални технически характеристики:             Макс. размер на оригинала: А4; Резолюция: Копиране: 600 dpi x 600 dpi; Принтиране: 1200 dpi x 600 dpi; Скорост на копиране/принтиране: А4: 18 стр.…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

91-00-206/15.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с възникнала необходимост Ви кани да представите оферта за ремонт на компютърни мрежи на Община Бургас, с обекти и дейности както следва: ул. "Шейново" № 24 - работни места в следните помещения: ет. I, ст. 1 - 6 бр., ст. 2 - 3 бр., ст. 3 - 3 бр. ул. "Конт Андрованти" № 1 - работни места…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка на софтуер

91-00-205/15.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер както следва: - Прелицензиране на MS Exchange Server SE версия 2007 до версия 2010 - 1 бр. - Лиценз за MS Share Point Server 2010 - 1 бр.             Програмните продукти да са на оригинален носител (CD, DVD), придружени от съответната…

прочетете повече