Обществени поръчки -Профил на купувача

"Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" 2009 г.

прочетете повече

Извършване на консултантска услуга ..."Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас",

ОБЩИНА БУРГАС обществена поръчка с предмет "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас", обявена с Решение № 1246/11.045.2009 г. на…

прочетете повече

"Подобряване естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас"

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на малка обществена поръчка за обект "Подобряване естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас" Община Бургас,2009 г.

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ГР. БУРГАС”

  ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС".   2009 г. Вижте повече прикачения файл /Документация/:

прочетете повече

"Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас". 2009 г.

прочетете повече

Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Бургас

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Бургас, включваща доставка на оборудване за кръстовища, училища и детски градини и два центъра за наблюдение в ОДП и община Бургас, извършване на строително-монтажни работи и пуск и настройка на системата. 2009 г.

прочетете повече

Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за ДЯ, ДСП и ДМК на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества…

прочетете повече

"Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас, по позиции.

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и млечни произведения; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Плодове…

прочетете повече