Обществени поръчки -Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал 2017 г. в две обособени позиции:

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал 2017 г. в две обособени позиции: Първа обособена позиция: Осигуряване на пълен пансион от 21.08. до 26.08.17г. /5 дни/ за 140 души и от 21.08 до 22.08.17 год. /1 ден/ за 15 души. Втора обособена позиция: Осигуряване на пълен пансион от 20.08.…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТР

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР за обект: "КПС В УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ"ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ” - Община Бургас, п

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по микроразплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране"   гр. Бургас, 2017 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно удължаване на срока за получаване на оферти, на обществена поръчка с предмет: Доставка и внедряване на софтуер и софтуерни лицензи.

  На основание чл. 188, ал. 2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложителят удължава срока за получаване на оферти, на обществена поръчка с предмет: Доставка и внедряване на софтуер и софтуерни лицензи и обявява, че срокът за получаване на оферти е до 17:15 ч., на 03.07.17 г. Заседанието на Комисията, на което същите ще бъдат отворени и оповестени ще се състои на 04.07.17 г., от 10:00 ч., в сградата на община Бургас, стая…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост“

  Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: "Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост"   За контакт: Гергана Стоянова юрисконсулт в Дирекция ОП тел.: 056 907288 факс:056 860912  

прочетете повече

Д.Г. - В процес на разработка

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: : Доставка и внедряване на софтуер и софтуерни лицензи.

  Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: :  Доставка и внедряване на софтуер и софтуерни лицензи.     Линк към Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти -  http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31526    

прочетете повече