Към месец май 2010 г.

Анализ на анкетата за организация на административното обслужване чрез анкетни карти по работни места и в сайта на община Бургас към месец май 2010 г.

Анализът е на база 22 бр. попълнени анкети, като 6 бр. са получени по Интернет Въпреки, че анкетата е на разположение винаги в Центъра за административно обслужване, териториалните дирекции и в сайта на Община Бургас, прави впечатление, че попълнените анкети от гражданите на града са изключително малко. Само 6 бр. карти са получени по електронен път за половин година. Интересна аналогия може да се направи с отговора…

прочетете повече