Концесии

13. Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

Идентификационен № 0-00943 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №22 от 23.04.2013 г. Заповед на кмета за търг/концесия Предмет на концесията Извършване на строителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията…

прочетете повече

12. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Идентификационен № 0-000844 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г. Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г. Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени в Зона 2, съгл. табл.№2, върху части от имоти-публична общинска собственост на…

прочетете повече

11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

  Идентификационен № 0-000843 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г. Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г. Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост…

прочетете повече

10. Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД

  Идентификационен № 0-000752 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 1040/21.05.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 01.07.2008 г.…

прочетете повече

9. Гробищен парк, Ритуална зала, Зала за обреди и ритуали, Терен - част от парк "Езеро"

  Идентификационен № 0-000739 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия от 10.04.2002 г. Предмет на концесията Изключително право да осъществява търговско дейност върху имотите, ведно с прилежащата им инфраструктура и принадлежности Индивидуализация на обекта на концесията 1. "Гробищен парк" - гр.Бургас, ж.к. "Изгрев" 2. "Ритуална зала"  в "Гробищен парк" - гр.Бургас, ж.к "Изгрев" 3. "Зала за обреди и ритуали"…

прочетете повече

8. Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен паркинг на три нива, вкл. инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера

  Идентификационен № 0-000664 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №26 от 28.07.2005 г. Заповед на кмета за търг/концесия 1452/28.11.2005 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен на три нива, включително инфраструктурата и принадлежностите , обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен…

прочетете повече

7. Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас

  Идентификационен № 0-000643 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 607/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г. Данни за концесионера "Анастаси…

прочетете повече

6. Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков"

  Идентификационен № 0-000642 Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г. Заповед на кмета за търг/концесия 606/03.04.2007 г. Предмет на концесията Особено право на ползване Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков", гр.Бургас Срок на концесията 15 години Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007…

прочетете повече