В периода 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г.

прочетете повече

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 16 отговора  - напълно - 8 отговора;  - отчасти - 7 отговора;  - не ме удовлетворяват- 1 отговор 

прочетете повече

прочетете повече

 Шести въпрос:  Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 16 отговора Компетентност:      - компетентни- 14 отговора;  - недостатъчни знания - 1 отговор;   - не са компетентни - 1 отговор; 

прочетете повече

прочетете повече

Отношение към гражданите:       - вежливо - 5 отговора; - внимателно - 10 отговор; - пренебрежително - 1 отговор;

прочетете повече

прочетете повече

Седми въпрос:  Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 16 отговора  - да, винаги - 2 отговора;  - често  -  4 отговора;  - рядко - 4 отговора;  - никога  -  6 отговора

прочетете повече