В периода 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. Регистрирани са общо 23 /деветнадесет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Девет от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки…

прочетете повече