В периода 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. Регистрирани са общо 16 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Шест от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения…

прочетете повече