Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции: ОП №1 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Братя Миладинови, бл.117 от 1 до 7 ОП №2 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Св.Климент…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многоф

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции"  Обособена позиция № 1 Сгради с административен адрес: гр. Бургас,…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б). Данни за ВъзложителяОбщина Бургас8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26Лица за контакт:Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница".

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Изгрев" и к-с "Зорница". Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков".

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с "Славейков". Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717220

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Акве Калиде Темополис - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура - І-ви етап (социлизация на архиолигически маршрути, благоустрояване на прилежащата територия). Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І). Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717215

прочетете повече