Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас…

прочетете повече

Предварително Обявление с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"

Предварително Обявление с предмет "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"по обособени позиции: ОП№1 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Дебелт№11; ОП№2 Сграда с административен адрес гр.Бургас, Цар Симеон І-111; ОП№ 3 Сграда с административен…

прочетете повече

Предварително обявлениe за обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник; ОП

Извършване на СМР за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на Община Бургас по обособени позиции: ОП 1: Изграждане на нова детска градина в РЦ - Меден Рудник; ОП 2: Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя Миладинови, гр.Бургас, - ІІ етап; ОП 3 Обновяване на прилежащ терен/ дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" І етап; ОП 4: Ремонт и реконструкция, както…

прочетете повече

Предварително обявление с предмет:Изпълнение на СМР според одобрен технически проект за модернизация на:

Предварително обявление с предмет: Изпълнение на СМР според одобрен технически проект за модернизация на: ОП 1 Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" ОП2 Търговска гимназия Бургас

прочетете повече

Предварително обявление с предмет: Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:

Предварително обявление с предмет: Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:ОП 1: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника Изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР /инженеринг/ за модернизация на:ОП 2: Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" ОП 3: Професионална гимназия по транспортОП 4:Професионална гимназия по…

прочетете повече

Предварително Обявление с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни

Предварително Обявление с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Oбщина Бургас, по шест обособени позиции:ОП № 1"Сгради с административен адрес: гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.16;гр. Бургас, к-с "Изгрев",бл.29А;гр.…

прочетете повече

Предварително Обявление с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"

Предварително Обявление с предмет "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции: ОП № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.1 ; ОП № 2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.2; ОП № 3 …

прочетете повече

Предварително обявление с предмет:Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с.Димчево, Община Бургас – І етап

Предварително обявление с предмет:Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с.Димчево, Община Бургас - І етап

прочетете повече