Предварителни обявления

Предварително обявление с предмет:Реконструкция на ул.“Краезерна“- Първи етап

Предварително обявление с предмет:Реконструкция на ул."Краезерна"- Първи етап

прочетете повече

Предварително обявление с предмет: „Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк и южна част / от паметник на Пушкин до ул. „6-ти септември“ и х-л „Приморец-“07079.618.214; 07079.618.139;кв.214, кв.139/“ ;

Предварително обявление с предмет:"Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк и южна част / от паметник на Пушкин до ул. "6-ти септември" и х-л "Приморец-"07079.618.214; 07079.618.139;кв.214, кв.139/" ;    

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бур

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас по три обособени позиции, както следва : - І - ва обособена позиция "Изграждане / вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки, както и реконструкция…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „ Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бурга

" Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Възраждане бл.1" Обособена позиция № 2 " Сграда с административен адрес гр. Бургас, жк. Възраждане бл.2" Обособена позиция…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Зорница" бл.40 Обособена позиция №2 "Сграда с административен…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бург

Предварително обявление по обществена поръчка с предмет: "Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас разпределени по зони, в три обособени позиции, както следва: І - ва обособена позиция (зона): Център за административни услуги "ЗОРА", включваща: Приморски…

прочетете повече

Предварително обявление по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции   Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. "Възраждане" бл.14    Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Възраждане" бл. 3 …

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бург

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция №1 "Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. "Изгрев", бл. 32" Обособена позиция №2 "Сграда с административен…

прочетете повече