Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадните води от кв. Ч. море и кв. Рудник до ПСОВ Ветрен и КПС на площадка за ПСОВ. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки"…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет:Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции:ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за

Доставка на обзавеждане и оборудване за обекти от образователната инфраструктура, съгласно Инвестиционна програма на община Бургас, по обособени позиции: ОП 1: Доставка на обзавеждане и оборудване за учебен корпус в съществуваща сграда на ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" ОП 2: Доставка на обзавеждане и оборудване за нова детска градина в РЦ- Меден Рудник  Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска"…

прочетете повече

Предварително обявление с предмет: Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.

Предварително обявление с предмет: Инжинеринг (проектиране и изграждане) на система за разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери.

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Улици около Богориди - ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео М

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Улици около Богориди - ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео Милев. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране на спортен комплекс в ж.к. Меден рудник.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Проектиране на спортен комплекс в ж.к. Меден рудник. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717207

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на социални жилища в кв. 151, УПИ VIII, ж.к. Меден рудник.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на социални жилища в кв. 151, УПИ VIII, ж.к. Меден рудник. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717204

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на п

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проучвания по обособени позиции: ОП 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр.Бургас; ОП 2: Изготвяне на предпроектни проучнавия и оценка приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт. ОП 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване на многофамилни жилищни сгради. Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26 Лица за контакт: Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351 Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242. Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717202

прочетете повече