Новини и събития

Размер на шрифта: A A A Назад
Семинар – дискусия „Изграждане на регионални научни…

Семинар – дискусия „Изграждане на регионални научни центрове” се проведе в Бургас

В Бургас се проведе семинар на тема "Изграждане на регионални научни центрове", който е част от подготовката на едноименната процедура по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Събитието събра в зала на Бургаския свободен университет представители на бизнеса, работодателски организации, висши училища, кметове на общини и експерти от…

Заключителна пресконференция по проект на ТГС България-Турция…

Заключителна пресконференция по проект на ТГС България-Турция се проведе в ОИЦ – Бургас

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе финалната пресконференция по проект "ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа". Той се изпълнява в партньорство от Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция. Финансирането е по линия на Програма за трансгранично сътрудничество…

Бургас дискутира: „Как да задържим нашите и…

Бургас дискутира: „Как да задържим нашите и да привлечем чуждите млади?“

Областен информационен център - Бургас се включи във форум с участието на социалния антрополог доц. д-р Харалан Александров, представители на общинската администрация, водещи местни фирми и заинтересовани страни. Поводът за срещата бе обсъждане на пилотната дейност на Община Бургас, чрез която се цели да бъдат привлечени млади хора с потенциал…

В Бургас се проведе среща по Програма…

В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

При засилен интерес премина информационният ден по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция в Бургас. Събитието се проведе в зала "Компас" на х-л "България", като в него взеха участие Областен информационен център - Бургас и над 100 представители на общини,…

ОИЦ – Бургас отчете поредна успешна година

ОИЦ – Бургас отчете поредна успешна година

Екипът на Областен информационен център - Бургас проведе последната за тази година работна среща с медиите. В нея бе представена работата на центъра през 2017 г. и по-конкретно броя на проведените събития в региона, броя на посетителите и публикациите в медиите. Стана ясно, че в събитията на ОИЦ през годината…

В Поморие стартира проект за енергийна ефективност…

В Поморие стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Лот 2

С пресконференция на 07 декември 2017 г., от 15:00 ч., ще бъде дадента стартът на Проект "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие - 2", който се осъществява по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0142-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020…