Новини

Размер на шрифта: A A A Назад
Как да задържим нашите и да привлечем…

Как да задържим нашите и да привлечем чуждите млади? – включете се в дискусия по темата

Форум за обсъждане на нови възможности за привличане на млади хора, като потенциал за развитието на града, се организира от Община Бургас в Бизнес инкубатора. В него ще участват заинтересовани страни, представители на водещи местни работодатели, както и социалният антрополог доц. д-р Харалан Александров, в качеството си на експерт в…

Покана за участие в новосформирана Работна група…

Покана за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Бургас по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР 2014-2020 и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони…

Общините Бургас и Камено канят на обсъждане…

Общините Бургас и Камено канят на обсъждане всеки местен жител с идея за развитие в сектор „Рибарство“

Съседните общини Бургас и Камено все още се възстановяват след бедствието, предизвикано от проливния дъжд във вторник срещу сряда, но животът продължава. В близко бъдеще те ще имат достъп до европейски ресурси за развитие на традиционния за тях сектор "Рибарство" - възможност, която не бива да бъде пропусната. В тази…

Учредиха "Местна инициативна рибарска група Бургас -…

Учредиха "Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено"

* Тя ще изработва стратегия и проекти за развитие на рибарството    Преди броени дни бе учредено Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено". Неговата цел е да се разработи стратегия за развитие на традиционния за региона сектор "Рибарство". В обхвата на инициативата попадат следните територии…

Публикувано е крайно класиране от проведена процедура…

Публикувано е крайно класиране от проведена процедура за избор на експерт „Комуникация и инормация" в Областен информационен център - гр.Бургас

Във връзка с проведен конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Бургас , в Раздел "Кариери" - Резултати от конкурси - на интернет страницата на Община Бургас, е публикувано крайно класиране от конкурса. https://www.burgas.bg/bg/notice/details/300/32627   "Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас", Договор…

ДГ „Звънче“ работи по нов проект за…

ДГ „Звънче“ работи по нов проект за иновативни методи на работа

ДГ "Звънче" - Бургас стартира през септември работа по проект, насочен към използването на иновативни методи на работа. Той е одобрен за финансиране по Програма "Еразъм+", а детската градина участва като партньор.   Ключова дейност 2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" - дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно…

С проект FIESTA са спестени над 2…

С проект FIESTA са спестени над 2 млн. kWh чрез промяна на поведението на домакинствата

Семейства от 5 страни на ЕС спестиха общо 2,053,036 kWh енергия в домовете си, чрез промяна на своето поведение и навици.   3 годишния проект, който целеше да насърчава енергийната ефективност сред семействата в България, Кипър, Хърватска, Италия и Испания постигна спестяване на 896 тона въглеродни емисии. Към момента 29%…

Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати…

Публикувани са списъци на допуснати и недопуснати кандидати за експертна длъжност "Комуникация и информация" в Областен информационен център - Бургас

Във връзка с обявения конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" за работа в центъра, в раздел "Кариери", на интернет страницата на Община Бургас, са публикувани списъци на допуснати и недопуснати кандидати - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/139/32434  Допуснатите кандидати да се явят в петък, на 13 октомври 2017 г,. в 8:45 ч,. в заседателната…

Представят възможностите за обучение на персонал по…

Представят възможностите за обучение на персонал по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова откри в Бургас информационните дни, посветени на двете схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Специфични обучения" и "Открий ме". Чрез тези схеми се дава възможност на работодателите да обучат своя персонал и той да бъде конкурентно способен на трудовия пазар.…