Близо 280 деца и младежи с увреждания могат да ползват услугите на 5-те нови социални центрове в Бургас

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Радостин Рачев
Дневен център "Вардар"

Около 280 деца и младежи на възраст между 3 и 35 години в неравностойно положение имат възможност да ползват специализираните услуги на социалните центрове, изградени от Община Бургас по проекта „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“. Това стана ясно днес, на среща в новия Дневен център за деца и младежи с увреждания на улица „Вардар“, на която бяха представени целите, дейностите и резултатите по проекта.

В нея взеха участие зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности на Община Бургас Йорданка Ананиева, директорът на общинска дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ Мая Казанджиева, представители на главна дирекция „Европейско финансиране, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика и управителите на петте социални услуги.

„Целта ни чрез този проект е да успеем да достигнем до възможно най-голям брой деца и младежи, които имат нужда от тази специализирана социална услуга. Капацитетът на всички нови социални центрове е почти запълнен, което означава, че услугите, които предлагаме са необходими“, заяви зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности в Бургас Йорданка Ананиева.

„Благодарение на този проект Община Бургас изгради нови пет социални услуги - Дневен център за деца и младежи с множествени увреждания в Приморски парк, Център за обществена подкрепа на ул. „Филип Кутев“ № 11, Дневен център за деца и младежи с увреждания на ул. „Вардар“, Преходно жилище за деца на възраст от 15 до 18 години и Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21-годишна възраст“, сподели директорът на общинската дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ Мая Казанджиева.

Тя разказа още, че сериозно предизвикателство пред екипа по проекта, е бил неговият старт, който е съвпаднал с началото на коронавирусната пандемия, но въпреки това са се справили и сега капацитетът на социалните центрове е запълнен.

„Община Бургас дофинансира някои допълнителни специализирани уреди, които не са обхвата на проекта, но са потребни за даден вид рехабилитация на децата“, допълни още координаторът на проекта Мая Казанджиева.

„Капацитетът на нашия център е 30 деца от 7 до 35 г. за дневна услуга и 60 деца и младежи от 3 до 35 г. за почасови консултативни услуги. Към момента имаме 27 деца, които посещават дневния център. Основната ни грижа е опазване на тяхното здраве, приучаването им към самостоятелен живот и справяне с ежедневните дейности. Екипът на центъра включва 3-ма социални работници, психолог, логопед, рехабилитатор и 2-ма детегледачи. Професионалната грижа се предоставя в зала за рехабилитация, 2 зали за индивидуални и групови занимания, кабинети на психолога и на логопеда. Имаме още трапезария за хранене на потребителите и самостоятелна транспортна услуга за превоз от дома до Центъра и обратно“, сподели директорът на Дневния център на ул. „Вардар“ Ирина Апостолова.

Тя разказа още, че Центърът работи и с родителите на децата и младежите, като си сътрудничи с Отдел „Закрила на детето“ и с Дирекция „Социално подпомагане“. Разполага с почти всички специализирани уреди за лечебна физкултура и рехабилитация, като бягаща пътека, велоергометър, уред за раздвижване на долни и горни крайници, уред за рамо и предмишница, тактилна пътека, уред за координация, водно легло, музикотерапия и други.

„При нас, в Центъра за обществена подкрепа досега сме обслужили близо 60 семейства. Той е с общ капацитет за 100 за деца и придружаващите ги семейства, тъй като работим и с децата, и с родителите. Екипът ни включва 5 детегледачи, психолози, социални работници и логопед. Подкрепяме семейство при развод или други по-сериозни семейни проблеми. Ние предлагаме и услугите на Спешен център, който поема всички нужди на децата, когато се налага те да бъдат изведени от семейната среда“, сподели Даниела Христова – управител на ЦОП на ул. „Филип Кутев“ № 11.

„В Дневен център за деца и младежи с трайни увреждания към момента имаме 30 деца дневна грижа и 20 за почасова грижа. Капацитетът ни е 30 деца и младежи от 7 до 35 г. за дневна и 60 - от 3 до 35 г. за почасова грижа“, заяви Екатерина Джутева – управител на Дневния център за деца и младежи с увреждания в Приморски парк.

Преходното жилище е с капацитет за 8 деца на възраст от 15 до 18 години и се намира в кв. „Акации“, ул. „Беласица“ № 9, а Наблюдаваното жилище е в ж.к. „Меден рудник“, бл. 65 и е за 6 младежи от 18 до 21 години, които са напуснали социални институции и имат нужда от интегриране и придружаваща подкрепа от професионалисти.

Проектът „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3839 Последна промяна: 11:01:08, 04 октомври 2021