Бургас ще е домакин на международния форум за дигитализация на културното наследство DIPP2022

Сряда, 21 Септември 2022
Публикувано от: Димитър Шишманов
Бургас ще е домакин на международния форум за дигитализация на културното наследство DIPP2022

По време на Европейските дни на наследството, от 23 до 25 септември 2022 г., в Бургас ще се проведе Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2022 под патронажа на ЮНЕСКО. Организатор на форума традиционно е Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките с подкрепата на Община Бургас.

Престижното научно събитие цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.

Конференцията ще бъде открито официално на 23 септември 2022 г. от 13:00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека – гр. Бургас. В рамките на три дни ще бъдат представяни научни изследвания и доклади на над 50 автора от цял свят, които се публикуват и в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.

Съорганизатори на форума за дигитализация на културното и научно наследство са Регионален академичен център на БАН-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас, Бургаски свободен университет и Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас.

Съпътстващи събития:

Семинар и 13-ти национален информационен ден „Open Access to Scientific Publications, Data and Data Science, Bulgarian Open Science Cloud“, организиран да представи резултати от H2020 project NI4OS – Europe, Grant number GA № 857645, финансиран от Европейската комисия.

Семинар „Approaches, Models and Tools for Digitization of Specific Ethnographic Objects“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект „Europe Ritual Cuisine – Digital Presentation and Preservation“ (EURICA), финансиран от Европейския съюз по Erasmus+ Programme KA2 Strategic Partnerships.

Информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2022 (http://dipp2022.math.bas.bg/).

Програмата на DiPP2022 ще бъде достъпна на страницата на конференцията.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1029 Последна промяна: 11:46:41, 21 септември 2022