Бургаски деца с увреждания с радост искат да ви покажат своите картини

Вторник, 21 Ноември 2023
Публикувано от: Стефан Минчев
Изложба

На 22.11.2023 г., сряда, от 17.30 часа, във фоайето на Културен дом НХК екипът и възпитаниците на Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“, управляван от Община Бургас, представят изложба на тема „Вълшебен свят”.

Картините са изработени по време на дейностите по социалните услуги „Дневна грижа“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ в Дневния център, насочвани и подпомагани от трудотерапевта Даниела Илиева.

В изложбата има от всичко - цветя, морски мотиви, животни, приказни герои като Малкия принц и Вълшебната фея, Трите нимфи, преобладаващ обект на интерпретиране са къщички, изобразени по чудноват начин. Всяка картина има своето вълшебно излъчване.

На тази втора самостоятелна изложба ще се представят три техники от приложното изкуство, с които се работи в кабинета по трудотерапия. Първите две – с накъсани листи и картини от семена – са традиционни за Дневния център и се използват още от създаването му през 2000 г. Третата техника – картини от морски камъчета – се прилага от 2017 г.

Екипът и децата потребители на Дневен център „Св. Николай Чудотворец“ ви канят да се насладите на произведенията и да се потопите в техния ,,Вълшебен свят“!

 

* Информация за Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“

 

Вече 23 години Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ предоставя комплекс от социални услуги и дейности за подобряване качеството на живот на децата и младежите със специфични потребности и за постигане на тяхната социална интеграция.

Комплексът от социални услуги в Дневния център е за деца на възраст от 4 години до завършване на средно образование. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата/младежите с увреждания, техните родители и семейства се привличат към процеса на планиране и осъществяване на услугите. Децата и семействата се насочват към услугите с предварителна оценка на потребностите от социални услуги от Отдел „Закрила на детето” и Отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане” - Бургас.

В Дневния център се приемат предимно деца с двигателни и сензорни нарушения, като детска церебрална парализа, синдром на Даун, множествени увреждания, аутизъм и др., както и деца с интелектуален дефицит. Към момента там се обслужват 25 деца и младежи.

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ към Община Бургас осъществява комплекса от социални услуги чрез различни дейности за цялостно обслужване на децата и младежите през деня, които са свързани със задоволяване на ежедневните потребности, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, хранене, както и организация на свободното време при пълно зачитане на правата, възможностите и потребностите на всеки един потребител.

Дейностите, чрез които се осъществяват социалните услуги „Дневна грижа”, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Информиране и консултиране (специализирано)“, „Застъпничество и посредничество“, са свързани с предоставяне на:

• Двигателна рехабилитация;

• Логопедична терапия;

• Психологическа терапия;

• Обучения за придобиване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот;

• Осигуряване на рационално и здравословно хранене;

• Помощ при задоволяване на ежедневните дейности;

• Провеждане на трудотерапия и арттерапия;

• Училищно обучение по програми на Министерство на образованието и науката, изготвени за нуждите на Център за специална образователна подкрепа и масово общообразователно училище;

• Провеждане на културни и развлекателни занимания през свободното време на деца/младежи с увреждания, включително и разходки на открито;

• Психологически, социални и медицински консултации на родителите/ настойниците/ попечителите или полагащите грижи за децата.

За да се подкрепят родителите на децата/младежите, ежедневно Специализиран транспорт за трудноподвижни лица към „Бургасбус” транспортира децата с увреждания от домовете им до сградата на ДЦДУ „Свети Николай Чудотворец” и обратно, което се осъществява по график.

През изминалите 23 години в Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ са преминали десетки деца на възраст от 5 до 20 години, израснали и добили социални умения и увереност под грижите на специалистите - социален работник, логопед, психолог, трудотерапевт и рехабилитатор.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1097 Последна промяна: 12:42:58, 21 ноември 2023