Бургаските музиканти могат да кандидатстват за финансиране на свой проект към Министерството на културата

Сряда, 17 Март 2021
Публикувано от: Анелия Казакова
muzika1.jpg

*Срокът за подаване на документи е 4 април, а общата сума за финансиране на програмата е 200 000 /двеста хиляди/ лева.

Министерството на културата откри сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на музикалното изкуство. Финансово ще се подкрепят проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство. Те трябва да се реализират от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:

1.     наличие на оригинална идея и актуална сценична интерпретация;

2.    развиване на нови посоки в музикалната практика;

3.    реализация от творчески екип, в който преобладават артисти на свободна практика;

4.    социален и културен ефект;

5.    реализация в алтернативни пространства;

6.    експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;

7.    зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата - www.mc.government.bg, в раздел дирекции по изкуство и култура, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.

Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор или куриер и се изпращат на електронен адрес: [email protected] 

В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис се подават по електронен път подписани с електронен подпис на e-mail: [email protected].  

Краен срок за реализация на проектите - 31.12.2021 г.

Допълнителна информация може да получите на телефони – 02/94 00 873/ 94 00 963.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 2019

Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства - 2019

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3702 Последна промяна: 15:32:40, 17 март 2021