Бургаският музей издаде единствената книга на български език за средновековния исихазъм, св. Григорий Синаит и легендарната Парория

Петък, 10 Май 2024
Публикувано от: Стефан Минчев
Изображение 1073621

Излезе от печат книгата „Исихастките монашески центрове в Парория и средновековната българска държава през XIV в.“. Научното издание е с автор д-р Милен Николов, директор на РИМ – Бургас. То е в обем от 292 стр. Структурно се състои от предговор, увод, пет глави, четири приложения и библиография.

В книгата детайлно се отговаря на редица въпроси, вълнуващи напоследък съвременното общество – какво всъщност представлява исихазмът, неговото историческо развитие, небивалият му подем през XIV в., пряката му закрила от страна на българския царски двор. Особено внимание е обърнато на личността на св. Григорий Синаит – създател на четирите исихастки манастира в легендарната Парория, местоположението на тази загадъчна област и връзката на светеца с цар Иван Александър. Поставен е силен акцент на българските ученици на великия исихастки учител, сред които виждаме св. Теодосий Търновски, св. Роман Търновски и св. Ромил Видински. За тях е отделено специално внимание под формата на просопографски бележки.

Научните приноси на книгата са многобройни. Сред тях е и публикуването за първи път на житието на св. Григорий Синаит на български език. То е преведено от руски от Диана Славчева.

По същество книгата представлява докторската дисертация на автора, защитена през 2019 г.

Научни рецензенти са проф. д. изк. Константин Тотев от НАИМ – БАН и проф. д-р Николай Кънев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Научен ръководител е доц. д-р Иван Лазаров от ВТУ. Автор на предговора е проф. д-р Пламен Павлов, също от университета във Велико Търново. Текстови редактор е Диана Славчева, а автор на предпечата – Цветана Илева.

Предстои официалната премиера на книгата, след което тя ще се разпространява в експозициите на РИМ – Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 561 Последна промяна: 11:02:15, 10 май 2024