Екоинициативата „Син етикет“ стартира конкурс за изработка на оригинално лого

Вторник, 13 Април 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Опазване на околната среда от замърсяване

Община Бургас в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обявяват конкурс за изработване на графично лого за своята екологична инициатива „Син етикет“.

Логото ще е основен знак за маркиране на заведения за хранене и развлечения, които се включат в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци и не използват материали за еднократна употреба от пластмаса като чаши, чинии, сламки и прибори за хранене.

С оригиналното графично лого обектите ще бъдат отличавани и на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представянето им на организирани събития в рамките на проект за опазване на околната среда.

 

Изисквания към логото:

Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация. Да е разработено така, че да е подходящо за използване с и без фон, както  в малък, така и в по-голям размер. Да бъде подходящо за печатни реклами и сувенири, информационни табели, билбордове.

По преценка на творците графичните проекти може да включват интегриран в логото текст, който следва да бъде във вариант на български и английски език (Blue Label), придружени от цветни и черно - бели версии с възможност за компютърна анимация. Логото трябва да бъде разработено и представено във формат JPG, както и във векторен формат (EPS, AI, CDR, PDF)

Условия за участие:

Всеки автор може да предложи до 3 проекта;
Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;
Концепция, с която обосновава идеята си - въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи;
Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имена, ел. поща и телефон за контакт;
Подписана декларация за авторство на предложения проект (Приложение 1).

Краен срок за изпращане на проектните файлове: 20 май /Европейски ден на морето/.

Предложенията следва да бъдат предоставени на e-мейл: [email protected]  или на електронен носител в Община Бургас на ул. „Александровска“ 26.

Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши от оценителна комисия в следния състав:

Графичен дизайнер;
Художник;
Представител на Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас;
Представител от екипа за управление на проекта;

 

Журито ще излъчи един победител.

Организаторът си запазва правото да организира изложба с всички постъпили проекти.

Награда:

Победителят в конкурса получава парична награда  в размер на 240 лева.

За повече информация:

Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26;                                                  

ел. поща: [email protected]

Изработването на логото „Син етикет“ е част от проект "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Той има за цел да повиши ангажираността и отговорността на жителите и гости на град Бургас за опазването на морската среда, намаляване употребата на артикули от пластмаса за еднократна употреба.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4854 Последна промяна: 16:28:56, 15 април 2021