Изложбата „Текстилът е новата пластмаса“ вече и в Бургас

Понеделник, 2 Октомври 2023
Публикувано от: Радостин Рачев
Изображение 1066645

Бургас е един от най-устойчивите градове в България що се отнася да разделното събиране и възможностите за оползотворяване на ненужен текстил. Близо 185 хил. кг дрехи втора употреба и непотребен текстил са събрани през 2022 г. в морския град. Тази година се очаква тази статистика да бъде подобрена, защото събраните до момента количества от контейнерите за разделно събиране са близо 150 хил. кг. Бургас е и един от градовете у нас с най-много такива контейнери – 33 броя на 29 локации в града.

Това показват данните на Българска Асоциация Кръгов Текстил, която избра Бургас за дом на изложбата „Текстилът е новата пластмаса“. От 02 до 29 октомври в алеята пред КЦ „Морско казино“ в Морската градина, жителите и гостите на морския град могат да научат важна информация и любопитни данни за текстилната индустрия, нейните екологични влияния и ползите от повторната употреба на текстилни изделия.

Текстилът е наричан новата пластмаса, защото свръхпроизводството на дрехи и увеличаването на текстилните отпадъци в световен мащаб оказват негативно влияние върху околната среда наравно с пластмасата. Целта е да се покаже смисълът от промяна на навиците и на личния отпечатък на всеки като се дадат реални примери и цифри за екологични спестявания.

Изложбата представя факти и тенденции за текстилната индустрия и влиянието ѝ върху околната среда в глобален мащаб. В противовес на вредните въздействия от свръхпроизводството, потреблението и образуването на текстилни отпадъци са представени добрите примери в България. Членовете на БАКТ реализират дейности за удължаване живота на текстилните продукти, в унисон с концепцията за кръгова икономика. Приносът е представен с факти и данни за екологични спестявания. В основата на примерите са изчисления на база събрано количество и последващото му оползотворяване.

Още през 2018 г. членове на Асоциацията (българската компания Texcycle и швейцарската Texaid) поставиха първите контейнери за ненужен текстил в България като стъпка към въвеждането на система за разделно събиране на текстил на национално ниво, това изпреварва законовите изисквания, според които във всяка страна-член на ЕС до 2025 г. трябва да се въведе система за разделно събиране на текстил, по подобие на другите отпадни потоци- пластмаса, стъкло, хартия и т.н.). Texcycle стартират с 20 бр. преди 5 години, а към момента компаниите-членове на БАКТ имат над 320 бр. специализирани контейнери за разделно събиране на текстил от домакинствата в цялата страна. Събраният текстил се оползотворява, като приоритетно се обработва и подготвя за рециклиране и за повторна употреба.

 

Любопитни данни:

Само за последните три години компаниите-членове на БАКТ са сортирали и обработили около 100 000 тона текстилни отпадъци. Над 85% от тях са подготвени за повторна употреба или рециклиране.

В резултат от дейността на БАКТ са реализирани редица ползи и екологични спестявания, а само за последните 3 години са:

- Спестени 1,7 млн. тона въглеродни емисии за производството на нов текстил и облекло, което е равносилно на годишните емисии от 2 млн. автомобили (това ¾ от всички коли в България);

- Предотвратено е изхвърлянето на 35 000 т естествени тъкани и свързаните с това емисии на гниене – това е равно на количеството битов отпадък на 80 000 българи за цяла година;

- Предотвратено е изхвърлянето на 50 000 т изкуствени дрехи и тъкани, които са равносилни на спестената пластмаса за производството на 5 млрд. бутилки.

Текстилният сектор е и сред най-големите консуматори на вода и е вторият замърсител на вода в света. Повече отпадни води се отделят от производството на текстил, отколкото от всички битови нужди на човечеството (в резултат на къпане, готвене, чистене и т.н.). Няма друга единична индустрия, която да консумира и замърсява толкова много вода. Спестено е количество вода от производството на нови дрехи е колкото консумираната вода на 330 хиляди европейци за една година.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 994 Последна промяна: 14:17:00, 03 октомври 2023