Кметът отправя покана за участие в консултации за определяне съставите на СИК за предстоящите избори

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 28 Май 2021
Публикувано от: Стефан Минчев
Кметът отправя покана за участие в консултации за определяне съставите на СИК за предстоящите избори

ДО                                                                             

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ - СДС”                                               

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

 

П О К А Н А

 

Относно провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии (СИК) и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 130 от 10.05.2021 г. на президента на Република България, обн. в ДВ, бр. 39/12.05.2021 г., за дата на произвеждане на избори за народни представители е определен 11.07.2021 г.

На основание чл. 91, ал. 1, от Изборния кодекс,  Решения №№ 124 –НС / 26.05.2021 г., и 125 – НС /26.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 19/27.05.2021 г. на РИК,  отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за участие в консултации за определяне на съставите на СИК и ПСИК на 02.06.2021 г. (сряда) от 09.45 часа. Консултациите ще се проведат в Заседателната зала в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4, т. 1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

 

а) писмено и на електронен носител (формат Excel), съгласно Приложение 1 към Протоколно решение от 27.05.2021 г. на РИК предложение за състав на СИК, което съдържа:

- Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- Имената и ЕГН на предложените лица;

- Длъжността в комисията, за която се предлагат;

- Образование, специалност;

- Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Забележка: Моля, обърнете внимание на разпоредбата на чл.92, ал.9 от Изборния кодекс за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

           

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

           

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - Коалиция „ГЕРБ - СДС", ПП „Има такъв народ“, Коалиция „БСП за България", ПП „ДПС", Коалиция „Демократична България – Обединение“, Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

 

Подробни указания и изисквания, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК и ПСИК, се съдържат в Решения №№ 124-НС/26.05.2021 г. и 125-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, и Решение № 19/27.05.2021 г. на РИК. Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Бургас – www.burgas.bg – в рубрика ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. – се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

Призовавам всички участници в консултациите да носят предпазни маски за лице.

 

 

Димитър Николов

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2292 Последна промяна: 09:16:20, 31 май 2021