Министерски съвет разреши разкриването на филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас

Сряда, 4 Януари 2023
Публикувано от: Стефан Минчев
Образование

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има свой филиал в Бургас, реши правителството (https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-04-01-2023-g). Откриването му е по предложение на висшето училище, въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Мотивите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за откриване на звеното съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот. Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология. Обучението, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по три специалности от професионално направление Музикално и танцово изкуство за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма, и по две специалности от професионално направление Религия и теология за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма.

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението.

*

„Софийският университет „Климент Охридски“ за първи път в 135-годишната си история ще разкрие свой филиал. И той ще е в Бургас. Решението е окончателно и аз благодаря на правителството на Република България, че го взе своевременно, за да можем да започнем необходимата подготовка. Благодаря горещо и на ръководството на университета преди и сега! Вярвам, че заедно ще стигнем далеч. Благодаря на областните управители, депутатите и общинските съветници, които помагаха по пътя. Благодаря на всички, съпричастни към това дело. Бургас има нужда от още академизъм, от още повече млади хора, базирани тук. Така че съм щастлив и развълнуван от това, което ни предстои!“, заяви по този хубав повод кметът Димитър Николов.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1557 Последна промяна: 14:55:12, 04 януари 2023