Мобилната станция на Община Бургас е позиционирана в к-с „Славейков“

Понеделник, 5 Април 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
823421d1c63d07f18ad66a7d7f0756b64.jpg

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха промени своето местоположение – тя вече е разположена в к-с „Славейков“, в непосредствена близост до Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“.

 

Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха – бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез интернет страницата на Общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Междувременно на територията на община Бургас за периода 29 март - 04 април не е отчетено замърсяване на въздуха. Действали са 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.   

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2394 Последна промяна: 16:23:30, 05 април 2021