Модернизират уличното осветление в града, мащабният проект стартира с булевардите „Христо Ботев“ и „Демокрация“

Понеделник, 29 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Модернизират уличното осветление в града, мащабният проект стартира с булевардите „Христо Ботев“ и „Демокрация“

Дейностите по подмяна и модернизиране на уличното осветление на град Бургас стартираха с  булевард „Христо Ботев“. След него ще бъде с изцяло подменена мрежата на уличното осветление на булевард „Демокрация“.

Модернизацията се осъществява в рамките на подписания  на 04.03.2021 Договор между Община Бургас и Министерство на енергетиката за „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, който е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление на територията на Община Бургас, чрез технологичното ѝ обновление и модернизация в 22 улични зони, включващи главни пътни артерии на града.

Освен по-добра осветеност, ще се постигне и по-голяма безопасност на гражданите и МПС, ползващи тези пътни артерии. Ще бъдат спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.; ще се намали консумацията на енергия с 1 123 038 kWh/г..

Проектът ще бъде реализиран с активното съдействие на партньора по проекта фирма „Норск Енерджи“, която ще осигури техническа експертиза за повишаване експертния капацитет в областта на енергийната ефективност и управление на енергията, чрез обмен на знания и опит с експерти на Община Бургас, както и ще съдейства за повишаването на обществената информираност на всички заинтересовани страни по отношение на разумното управление на енергията и приноса на помощта за инфраструктурната интервенция на страните донори по Норвежкия финансов механизъм – Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.

 

Дейностите за изпълнението на проекта включват: подмяна на осветителните тела по протежението на основните улици и булеварди на Бургас; реновиране на съществуващите табла за управление и стълбовата мрежа; инсталиране на нови соларни LЕD осветители на пешеходни пътеки в засегнатите участъци; надграждане на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление чрез монтаж на осветители с модули за димиране и надграждане на софтуерните модули на системата. 

В срока на договора ще бъде извършена  подмяна на осветителните тела на територията на главни улици и булеварди на Бургас, реновиране на табла за управление и стълбове, инсталиране на соларни LED осветители на пешеходни пътеки, подмяна на осветителни стълбове, полагане на ново трасе на ел. кабелна линия по бул. „Демокрация“ .

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3229 Последна промяна: 10:16:57, 30 март 2021