На 6 февруари приключи проект за ремонт на пътища в община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 6 Февруари 2024
Публикувано от: Стефан Минчев
На 6 февруари приключи проект за ремонт на пътища в община Бургас

На 06.02.2024 г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници, чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“, във връзка с който са обновени: бургаската улица „Одрин“, общински път BGS 1033, свързващ гр. Българово с републиканската пътна мрежа, и отсечка от общински път BGS 1030 – свързващ кв. „Долно Езерово“ с републиканската пътна мрежа. Дейностите по реконструкция и рехабилитация на пътните участъци са финансирани от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ЕФРР и изпълнени в партньорство с АПИ и ЮИДП-Сливен.

Представени бяха и резултатите от изпълнението на проектните дейности. Събитието се състоя на един от основно реконструираните участъци по ул. „Одрин“, по която са изградени 2 допълнителни платна и велоалея. Освен с ново осветление, улицата разполага и с нови паркинг площи, нови джобове за спирките на градския транспорт и нова отводнителна система за дъждовни води.

Зам.-кметът Чанка Коралска уточни, че в рамките на осигуреното финансиране и за много кратко време е извършена и реконструкцията на общински път BGS1033, в участъка от път I-6 „Бургас-Айтос“ през Българово до АМ Тракия, включително с обновяване на улична и тротоарни настилки вътре в самия гр. Българово. Относно ремонта на общински път BGS1030 /от път III-9008 /Бургас-кв. Долно Езерово/ до /ІІІ-6008// - от км 0+000 до км 2+400, вследствие изпълнението му, значително се е подобрило времето за придвижване на служители и товари по обновената отсечка.

Очакванията са инвестициите в обновяване на общинската пътна инфраструктура, освен подобряването на качествените характеристики на пътищата, да допринесат за съкращаване на времето за придвижване и поддържането на постоянна скорост на превозните средства, което от своя страна ще допринесе за намаляване емисиите на парникови газове.

Дейностите по реконструкция и разширение на ул. „Одрин“, ремонт на Общински път BGS1033 и ремонт на Общински път BGS1030, целят подобряване на инфраструктурата в Югоизточен регион и в краткосрочен план ще допринесат за подобряване качеството на живот не само за населението на община Бургас, а и за общините Айтос, Камено, Средец, ще улеснят транзитно преминаващите товарни автомобили, достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, като намалят времето за придвижване и повишат безопасността на транспортната инфраструктура.

По-добрата транспортната свързаност подобрява условията за икономическо развитие. В този смисъл резултатите от изпълнените дейности по проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“ ще повлияят положително за придвижване през територията на целия Югоизточен регион, с население, което представлява една (19.3 % от общото население на България и през активния туристически сезон (май – септември) нараства два пъти.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1721 Последна промяна: 15:36:17, 12 февруари 2024