На вниманието на бургаския бизнес! Отворена е покана за проектни предложения по Приоритет 1 за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност и кръгова икономика в трансграничния регион на България и Турция

Вторник, 21 Ноември 2023
Публикувано от: Димитър Шишманов
Програма за бизнеса

До 13 март 2024 г. микро-, малки и средни предприятия в сектора на производството и услугите, които са регистрирани и извършват дейност в трансграничния регион на България и Турция, могат да подават проектни предложения по приоритета „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на Програма Интеррег България – Турция 2021-2027.

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България - Турция цели укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, включително намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата.

Управляващ орган по програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата)

Приемът на документи е насочен към инвестиции в енергийна ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и подкрепа за преход към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите, включително чрез замяна на старо оборудване с ново и по-енергийно ефективно. Подкрепа ще получават и инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствени процеси. Сред допустимите дейности са също обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност; насърчаването на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани с покупка на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели. Ще може да се финансира и разработването на регионални практики за сертифициране на местните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост и въздействие върху околната среда.

Интензитет на помощта – 100 %

Максимално допустимата безвъзмездна финансова помощ на бенефициент е 200 000 евро.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 13.03.2024 г.

Подаването на проектните предложенията е изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems): https://jems-bgtr.mrrb.bg/.

На следния линк: https://ipa-bgtr.mrrb.bg/bg/node/109 са публикувани насоките за кандидатстване и информация за приложенията.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 940 Последна промяна: 11:44:28, 21 ноември 2023