Нова магистърска програма на НХА във Филиал Бургас ще бъде представена в петък

Четвъртък, 11 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Нова магистърска програма на НХА във Филиал Бургас ще бъде представена в петък

Най-новата магистърска програма на Националната художествена академия „Културното наследство на българското Черноморие“, създадена от катедра „Изкуствознание“ за Филиала на НХА в град Бургас, ще бъде представена пред журналисти на 12.03.2021 г. (петък), от 11:00 часа, във Филиал Бургас. Информация за спецификата на програмата, включените дисциплини, както и перспективите за българското Черноморие ще дадат ректорът на Академията проф. Георги Янков и доц. д-р Бойка Доневска, ръководител на катедра „Изкуствознание“.

Магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ представя българското културно наследство от древността до Модерната епоха, с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. Тя запознава с най-важните историографски теории за българската култура, както и разпространените предимно в медийното пространство митологеми и стереотипи. Приложени са съвременните тенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност. Програмата създава умения в интерактивното популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности в Черноморския регион, адекватни на съвременното състояние на културното наследство под закрила на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).

Обучението в магистърската програма се провежда от утвърдени преподаватели - изкуствоведи, историци, археолози, реставратори, специалисти в областта на арт-мениджмънт и др. Като основен подход в учебния процес е възприета индивидуалната работа с всеки студент, която стимулира развитието на личната креативност и потенциал.

Завършилите програмата магистри получават специализирани познания и компетентност в областта на:

- художественото и културно наследство, създадено в Черноморския регион.

- организацията и управлението на дейности, свързани с разработване на културни коридори, изготвяне на пътеводители на художествените паметници и селища в Черноморския регион.

Със своята комплексна подготовка, магистрите получават възможност за перспективно кариерно развитие като мениджъри на културния туризъм; в музеите, художествените галерии, общински, правителствени и неправителствени структури и организации; в туристическите агенции. Те могат да работят като ръководители на отдели в културните учреждения; музейни експерти и галеристи; куратори, организатори на културни дестинации; специалисти по въпросите на културното наследство в туризма; редактори в специализирани издания и в медии, експерти по различните видове визуални изкуства, както и при разработването на общински и областни програми за развитие и опазване на културно-историческото наследство.

Продължителността на обучението е 3 семестъра редовна форма. Професионална квалификация, която получават завършилите е магистър изкуствовед.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3775 Последна промяна: 17:55:16, 11 март 2021