Новият колективен трудов договор дава по-добри условия на общинските социални работници

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 26 Февруари 2021
Публикувано от: Радостин Рачев
Новият колективен трудов договор дава по-добри условия на общинските социални работници

Кметът Димитър Николов и представителите на синдикатите в социалната сфера в Бургас подписаха новия колективен трудов договор, който урежда по-добри трудови условия за общинските социални служители.

За работа в рискова среда работниците и служителите от центровете за социални услуги вече ще получават допълнителен платен годишен отпуск в размер на 1 ден повече, съответно управителите и директорите на социалните звена ще могат да ползват вече 7, а всички останали длъжности в сферата на социалните услуги – 5 работни дни.

Социалните работници ще ползват служебен отпуск, когато съответното социално звено не функционира поради обявено бедствено положение или епидемия за срока на извънредното положение, но за не повече от 10 работни дни. Предоставеният служебен отпуск ще се използва в рамките на същата календарна година.

Допълнителното трудово възнаграждение за положен нощен труд се вдига почти двойно – от 0,60 лв. на 1.10 лв., за всеки отработен час. При финансова възможност директорите на социалните услуги ще могат да определят по-висок размер на основните работни заплати на своите служители.

При реализиране на икономии във фонд работна заплата на съответната социална услуга, процент от икономиите да бъде разпределен като ДМС между работниците и служителите на база отработени дни, оценките от атестацията или показани резултати в края на всяка календарна година.

Увеличава се и размерът на наградите за Деня на социалния работник и за Рождество Христово от 520 лв. на 560 лв. Средствата за работно облекло на всички работници и служители също се увеличават от 300 лв. на 350 лв.

„Тази година разширихме капацитета на социалните услуги в Бургас и прибавихме още няколко нови социални програми. Правим всичко възможно да осигурим условия за ваксиниране на потребителите на Домашен социален патронаж и на хората, приютени в Центъра за настаняване на бездомни. Ще потърсим и ново, по-просторно помещение за Дневния център за деца с увреждания в ж.к. „Славейков“, допълни още кметът Николов.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5218 Последна промяна: 17:09:10, 26 февруари 2021