Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

Понеделник, 29 Март 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
823421d1c63d07f18ad66a7d7f0756b6.jpg

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 22 до 28 март не са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.   

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2221 Последна промяна: 12:03:46, 29 март 2021