Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

Понеделник, 19 Април 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Бургас

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 12 до 18 април не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1578 Последна промяна: 16:23:05, 19 април 2021