Няма отчетено замърсяване на въздуха през изминалата седмица

Понеделник, 26 Април 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Бургас

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 19 до 25 април не са регистрирани превишения на средночасовите /СЧН/ и на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1684 Последна промяна: 17:15:31, 26 април 2021