Община Бургас изпълнява проект, насочен към устойчивост на климата

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 20 Февруари 2023
Публикувано от: Димитър Шишманов
Община Бургас изпълнява проект, насочен към устойчивост на климата

Община Бургас стартира изпълнението на проект Региони за климат/regions4Climate, като началото бе поставено с провеждането на партньорска среща в гр. Хелзинки, Финландия, в която взеха участие всички 44 партньори от 13 страни.

В основата на проекта Regions4Climate/Региони за климат стои целта да се разработи и приложи съвместен подход за социално-справедлив преход към устойчивост на климата. Въз основа на междусекторни пътни карти, разработени съвместно с регионални и местни заинтересовани страни, проектът ще създаде и внедри иновации, съчетаващи социокултурни, технологични, цифрови, бизнес, управленски и екологични решения, за да се намали уязвимостта на европейските региони към въздействието на изменението на климата.

В рамките на проекта се предвижда Община Бургас да изпълни следните дейности:

Повишаване технологичния капацитет на Община Бургас за управление на риска от наводнения като се надгради и разшири обхвата на съществуващата информационната система за управление на водите. Предвижда се да се изградят нови станции за измерване на водното ниво, валежи, ветрове в критични и уязвими към климатичните промени територии на общината;

Изграждане на зелен коридор с благоустрояване на прилежащата територия. Зеленият коридор се предвижда да осигури зелена пешеходна свързаност между Парк „Света Троица“ и Парк „Езеро“ в зоната между УМБАЛ Бургас на север, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Струга“ на запад, бул. „Димитър Димов“ на изток и жп. линията Бургас-Поморие на юг. Изградената зелена инфраструктура ще допринесе за намаляване на замърсяването и ограничаване на ефекта на „топлинния остров“ в предвидената за интервенция територия, като наред с това ще повиши привлекателността и използваемостта на целевата територията от различни възрастови групи;

Идентифициране и картографиране на уязвими по отношение на климатичните промени зони на територията на Община Бургас. Ще бъде разработен климатичен модел, който ще предоставя възможност за предвиждане и предотвратяване на негативните последици от климатичните промени в идентифицираните уязвими територии. В рамките на дейността ще бъде създаден дигитален симулационен модел, чиято роля е да визуализира и демонстрира ефекта от климатичните шокове върху градската територия и жителите на града с обучителна цел за експерти и широката общественост;

Разработване на климатичен атлас, базиран на съществуващата ГИС платформа на Община Бургас, в който ще се съдържат данни и информация за съответните климатични рискове (топлинни острови, наводнения и замърсяване на въздуха) В съчетание с вече съществуващите данни, климатичният атлас ще служи като инструмент, който на експертно ниво ще предоставя възможност за пространствена демонстрация на бъдещи или съществуващи климатични сътресения, с оглед те да бъдат предвидени, предотвратени и/или смекчени в процеса на градско пространствено планиране и развитие.

Разработване на каталог с добри практики и критерии за прилагане на природосъобразни зелени решения при планиране и развитие на градска среда, за да се намали уязвимостта на градската територия към съществуващи и бъдещи заплахи, породени от климатичните промени. Каталогът ще съдържа специфични проекти и мерки, съобразени със спецификата на територията на общината с потенциал за изпълнение в процеса на градско планиране, изграждане и развитие на публична инфраструктура.

Проектът е със срок на изпълнение 5 години и е финансиран по Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027. Бюджетът за Община Бургас е в размер на 789 875 евро, като 100% е безвъзмездна финансова помощ от Програмата.

Предвижда се най-малко 13,8 милиона души, жители на 13-те партньорски страни, участващи в Regions4Climate, да се възползват пряко от резултатите от проекта, с потенциалнотo им увеличаване в дългосрочен план.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1989 Последна промяна: 12:50:36, 21 февруари 2023