Община Бургас: Няма време за губене – пред пълно пропадане е част от крайбрежна улица към „Сарафово“!

Сряда, 27 Юли 2022
Публикувано от: Стефан Минчев
Община Бургас: Няма време за губене – пред пълно пропадане е част от крайбрежна улица към „Сарафово“!

През месеците април и май Община Бургас за първи път поиска помощ от държавата за спиране на пропадането на част от крайбрежна улица с велоалея към кв. „Сарафово“. С огромна тревога през юли тя изпрати второ писмо до Областна управа и МРРБ. Ефективни стъпки за решаване на проблема все още няма.

След първоначалното срутване и първия зов за помощ от Общината, областният управител организира среща на място с експерти от “Геозащита“ ЕАД - гр. Варна. От „Геозащита“ изпратиха становище с констатации и препоръки. Според тях проблемът е предизвикан от повърхностни води. Две от препоръките, свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация, бяха светкавично изпълнени от Община Бургас. Поставени са съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение. Въпреки това, преминаването на велосипедисти и пешеходци там продължава.

Третата препоръка бе свързана с необходимостта от предприемане на действия за повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата.

Междувременно ежедневните наблюдения, които извършват експерти на Общината, показват, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават. По всяка вероятност, освен повърхностните води, има друга по-сериозна причина за разрушаването. Затова Община Бургас със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация. Според тях основна причина за дестабилизацията на терена е морската абразия. Друга причина е нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба. За да се предпази брегът от последващи неблагоприятни абразионни и свлачищни процеси, те препоръчват дамбата да се удължи с 300 м. в посока м. „Ъгъла“.

За Община Бургас е обезпокоителен фактът, че е налице разминаване в становищата на държавната „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна и частната „Проект трой“ ЕООД - гр. Варна. Затова тя настоява да се проведе нова комисия в разширен състав, като в нея бъдат включени и външни експерти, различни от служителите на „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна. Според Община Бургас по този начин ще се намери най-правилното решение за предотвратяване на по-сериозна авария и ще бъдат предприети адекватни действия за обезопасяване на брега, а с това и опазване на живота и здравето на хората!

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2263 Последна промяна: 10:07:09, 28 юли 2022