Община Бургас подписа договор за финансиране изграждането на лодкостоянка в местността Ъгъла

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 30 Май 2022
Публикувано от: Димитър Шишманов
Община Бургас подписа договор за финансиране изграждането на лодкостоянка в местността Ъгъла

Община Бургас продължава дейностите за насърчаване и подпомагане на рибарството в региона. На 19 май бе подписан договор за финансиране на проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“.

Средствата са по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство, процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”.

Основна цел на проекта е подобряване на условията за развитие на сектор „Рибарство“, насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас. Проектът допринася за постигането на следните специфични цели:

Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона;

Опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона;

Подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност;

Подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.

Целта на проекта е да бъде изградена защитена рибарска лодкостоянка, която ще е с капацитет за 20 лодки с дължина до 12 метра. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 30.11.2023 година.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1133 Последна промяна: 16:28:23, 01 юни 2022