Община Бургас представи свой проект на екосеминар

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 18 Август 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Община Бургас представи свой проект на екосеминар

Община Бургас участва в регионалния обучителен семинар под надслов „Заинтересовани страни от партньорски черноморски държави споделят методи и добри практики за работа по проблема с морските отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда“. Той се реализира по проект „Повишаване обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ ( LitOUTer).

В семинара участваха представители на различни институции, свързани с опазването на околната среда, морското дело, преподаватели, туристическия бизнес и неправителствени организации.

По време на семинара Община Бургас представи своя проект „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ по процедура BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“.

Той се изпълнява по Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1114 Последна промяна: 13:28:46, 18 август 2021