Община Бургас с отличие за добри практики при осигуряване на равни възможности за всички

Петък, 20 Януари 2023
Публикувано от: Димитър Шишманов
Услуги за хора в неравностойно положение

В София се проведе церемония по награждаване на победителите в конкурса за добри практики в администрацията за 2022 година. Той се организира от Институт по публична администрация и дава възможност за споделяне на най- новите мерки и дейности, въведени при административното обслужване.

Община Бургас получи награда в категория "Социална отговорност". Журито в конкурса оцени високо усилията, вложени при осигуряване на равни възможности за независимо и самостоятелно заявяване и получаване на информация и услуги от всички категории лица с трайни увреждания и намалена подвижност. Основен акцент при оценяването е въвеждането и използването на дигитални решения във всяка практика.

Общинска администрация бе отличена за осем мерки и решения, въведени през последните 3 години. Те са налични както в центровете за административно обслужване, така и при експертна работа. Могат да се използват както от гражданите и представителите на бизнеса и обществения сектор, така и от служителите на Общината. Екипът на нашата администрация с гордост демонстрира тези решения пред потенциални работодатели, които изпитват колебания при ангажиране на хора с различни увреждания.

Института по публична администрация стартира кампанията по набиране на предложения за участие в Конкурс за добри практики. Чрез инициативата администрациите имат възможност да споделят и популяризират своите проекти в категориите „Управление на хората“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване” и „Социална отговорност“.

Конкурсът е по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1114 Последна промяна: 09:40:08, 31 януари 2023