Община Бургас ще прилага мерки за адаптиране към климатичните промени

Петък, 5 Февруари 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Burgas_004.jpg

Община Бургас започва изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проектът е предефиниран и се изпълнява от Националния доверителен екофонд (НДЕФ)  в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и Норвежката асоциация на местните власти (KS).

Целта на проекта е подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. Проектът ще подкрепя осемте общини партньори за оценка на стратегическите им планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата, като същевременно ще се идентифицират пропуските и потенциалните рискове.

Общините партньори са сред тези с най-висок риск от природни бедствия като наводнения, свлачища, пожари и/или високи температури, комбинирани със засушаване, причиняващи воден стрес. В резултат на проекта ще бъде възможно прилагането на най-съвременни знания, опит и пилотни иновативни мерки за градско планиране. Резултатите и добрите практики от неговото реализиране ще бъдат широко разпространени в останалите български общини.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1944 Последна промяна: 18:48:50, 05 февруари 2021