Община Бургас ще участва в европейски проект за намаляване на последствията от климатичните промени

Сряда, 14 Септември 2022
Публикувано от: Димитър Шишманов
Проект, климатични промени и градоустройство

Община Бургас ще привлече близо 600 хиляди евро безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект, свързан с подобряване на градоустройственото планиране и климатичните промени.

Проектът е на тема „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value) и се финансира по покана "Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г." (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски крайбрежни града, сред които и Бургас, ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на градската среда могат да бъдат приведени в съответствие чрез преоценяване на връзката им с крайбрежието и смекчаване потенциални неблагоприятни въздействия.

В четирите водещи града - Алесунд, Брюж, Бургас и Римини, ще бъде приложен пилотен модел за интегрирано градоустройствено планиране за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на парниковите газови емисии до 2030 г.

В рамките на проекта Община Бургас ще разработи интелигентна информационна система за моделиране и оценка на климатичното въздействие на мерките, заложени при градското проектиране с възможност за визуализиране на сценарии.

За територията на крайбрежната градска зона на община Бургас ще бъде изготвен пилотен проект, който чрез иновативни и природосъобразни решения да постигне климатична неутралност на градската среда.

Предвидено е да се разработи каталог с добри практики и предложения за прилагане на природосъобразни, иновативни и зелени решения в градска среда, за да се намали уязвимостта от съществуващи и бъдещи заплахи, породени от климатичните промени.

При реализирането на дейностите ще бъде разгледан и актуализиран Планът за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027.

Проектът ще се реализира от консорциум, в който участват 26 партньора. Той е ръководен от Норвежкия университет за наука и технологии в град Алесунд, Норвегия. Партньорските организации са специализирани в прилагането на зелени решения и изпълнение на дейности, за адаптиране на градската среда и смекчаване на последиците от климатичните промени от държавите Норвегия, Белгия, Португалия, Турция, Румъния, Чехия, Хърватска, Италия, България.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1292 Последна промяна: 13:18:50, 15 септември 2022