Община Бургас въвежда аналитичния инструмент за подобряване работата на администрацията CAF 2020

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 29 Юли 2021
Публикувано от: Стефан Минчев
Община Бургас въвежда аналитичния инструмент за подобряване работата на администрацията CAF 2020

Със заповед на кмета Димитър Николов общинската администрация за втори път цялостно и при пълен обхват на организацията въвежда аналитичния инструмент за подобряване работата на организацията „Обща рамка за оценка“ - CAF“ в най-новата (пета) версия на модела - CAF 2020.

През 2018 г. Община Бургас беше удостоена с етикет „Ефективен CAF потребител“ като организация, изпълнила изискванията за правилно провеждане на самооценка по модела CAF. Поощрението бе връчено и във връзка с коректното съставяне и изпълнение на плана с мерки за подобрение за постигане на по-добри резултати от публичната дейност на Общината.

 

CAF е особено подходящо средство за подобряване управлението и работата на Общината, защото е:

• Инструмент за управление на качеството, специално създаден за нуждите на публичната администрация от самия публичен сектор;

• Общ, достъпен, безплатен и лесен за употреба модел, който се прилага от самата публична администрация без необходимост от специални финансови ресурси за неговото внедряване и поддържане;

• Цялостен инструмент, който обхваща и анализира различните аспекти на организационното изпълнение и допринася за постигането на „добро управление” в публичната администрация.

 

Община Бургас използва модела CAF, тъй като той предоставя:

• Възможност за извършване на диагноза/самооценка на организацията въз основа на комплекс от критерии, които са широко приети в публичния сектор в цяла Европа;

• Възможност за проследяване на причинно-следствената връзка между благоприятстващите фактори/причините (това, което организацията прави) и резултатите/следствията (това, което организацията постига в своята дейност);

• Средство за определяне и измерване на напредъка и постиженията на организацията;

• Възможност за гарантиране на последователност и устойчивост в развитието на организацията и на необходимите промени в процеса на нейното непрекъснато подобряване;

• Средство за мотивация на служителите чрез участието им в процеса на подобрение;

• Възможност за насърчаване и споделяне на добри практики както между различните структури в една организация, така и между различни организации;

• Средство за повишаване качеството на управление в организацията чрез изпълнение на необходимите мерки за подобрения.

 

В процеса за самооценка по модела CAF, ще се обхванат най-общо следните ключови действия:

• Самооценка на публичната организация – тя се извършва въз основа на анализа на определени в рамките на CAF девет критерия с техните подкритерии и на разработената специална система за точкуване и оценяване;

• Идентифициране на силните страни на организацията и областите, които подлежат на подобрение§

• Изготвяне и изпълнение на План за подобрение на организацията.

 

При внедряване на модела ще се ползва методологията, съдействието и подкрепата на действащия национален САF ресурсен център към Института по публична администрация, който е националното звено за информация, обучения и консултации по внедряването и прилагането на CAF в българската държавна администрация.

 

http://www.ipa.government.bg

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2687 Последна промяна: 15:38:42, 02 август 2021