Община Бургас започва изпълнението на проект ComAct, насочен към енергийната ефективност

Петък, 12 Февруари 2021
Публикувано от: NK Software
wsev.jpg

В съответствие с усилията на Европейския съюз и обявената инициатива на Европейската комисия „Вълна на обновяване“ („Renovation Wave“) за справяне с енергийната бедност, финансираният от програма Хоризонт 2020, проект “ComAct” (https://comact-project.eu/), ще представи набор от финансови, технически и организационни инструменти, които могат да бъдат приложение, за да се намалят месечните разходи за енергия на семействата и увеличат ефективността и ползите от обновяването на многофамилни жилищни сгради.

Подходът на ComAct ще бъде тестван в пет пилотни държави (Унгария, България, Република Северна Македония, Литва и Украйна), представители на различните региони на Централна и Източна Европа и бившите републики на Съветския съюз, поради високата концентрация на енергийна бедност в тези страни.

През 2019 г. от проведено общоевропейско проучване 6,9% от населението на ЕС заявиха, че не могат да си позволят да отопляват домовете си. Енергийната бедност представлява проблем в цяла Европа и е особено в източните, южните, югоизточните и балтийските региони на Европа, където БВП на глава от населението често пада под средния за ЕС. Въпреки напредъка постигнат през последните години чрез публични инвестиции, разработване на политики за енергийна ефективност и прилагане на мерки и усилия за ангажиране на заинтересованите страни, които се занимават с проблема, в повечето от тези страни състоянието на  жилищния фонд остава незадоволително, а разходите за отопление и охлаждане високи.

Ситуацията в бившите републики на Съветския съюз е още по- тежка. Например в Украйна 70% от апартаментите в многофамилни жилищни сгради, в които живеят над 30 милиона души, са силно енергийно неефективни и създават сериозни предизвикателства пред много от домакинствата, поставяйки ги пред избора- отопление или храна.

Прилагането на мерки за енергийна ефективност е по-сложно в тези страни, отколкото в Западна Европа, особено поради факта, че в многофамилните жилищни блокове, жилищата се притежават от различни собственици. Успоредно с това бяха отречени и забравени механизмите за колективна поддръжка и разпадането на сдруженията на собствениците не беше адресирано адекватно.

Проект ComAct цели да анализира тези проблеми чрез въвличане и изследване на нагласите на сдруженията на собствениците. В рамките на проекта ще се изследват и представят финансови инструменти и технически решения, които осигуряват най-благоприятното съотношение разходи-ползи за енергийно ефективни подобрения в многофамилни жилищни сгради.

За град Бургас, Община Бургас има амбиция да ангажира Сдруженията на собствениците, като им предостави достатъчни информация за взимане на информирани решения за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, които да надградят вече постигнатите резултати от обновяването на жилищния фонд. Също така ще се представят ползите от осигуряване на допълнителни собствени средства от страна на Сдруженията за надграждане на мерките предвидени по националните програми за внедряване на енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради с цел постигане на по- висок енергиен клас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1859 Последна промяна: 15:44:35, 12 февруари 2021