Определен е редът за извозването на битовите отпадъци за 2023 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 8 Ноември 2022
Публикувано от: Димитър Шишманов
Определен е редът за извозването на битовите отпадъци за 2023 г.

Община Бургас определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване както следва:

 

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б. Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т. Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:

РАЙОНИ, включени в системата на организирано

поддържане на чистотата

ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ И

ВИДОВЕ СЪДОВЕ

0,24 и 0,12м3

/пластмасов/

1,1 м3 /Бобър/

2,25 м3/ NORD/

3,0 м3/ NORD/

3,75 м3/ NORD/

4 м3/контейнер/

0,11 м3 /кофа Мева/

пъти месечно

пъти месечно

пъти месечно

пъти месечно

А. гр. Бургас, квартали и населени места

гр. Бургас и квартали

 

 

- ЦГЧ

6

30

…..

----

- к-с „Изгрев”

6

30

4

----

- к-с „Зорница”

6

30

----

----

- к-с „Славейков”

6

30

4

----

- к-с „Бр. Миладинови”

6

30

----

----

- к-с „Лазур”

6

30

----

----

- кв. „Меден Рудник”

вкл. „Районен център“

6

30

4

----

- кв. „Победа“,

30

30

30

----

- кв. „Акации“

6

30

----

----

- кв. „Сарафово“

 

15

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

- кв. „Крайморие“

15

30 (от01.06 до30.09)

10 (от01.10 до31.05)

----

----

- кв. „Лозово“

----

15

----

----

- кв. „Д. Езерово“

----

15

----

----

- кв. „Г. Езерово“

----

10

15

----

- кв. „Ветрен“

4

4

4

4

- кв. „Банево“

4

4

4

4

- кв. „Рудник“

4

4

3

4

- кв. „Черно море“

4

4

3

4

- Пром. зона „Север“

8

15

4

----

- Пром. зона „Юг“

8

15

4

----

- Приморски парк

30

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

- Гробищен парк

----

8

----

----

Населени места

 

- гр. Българово

4

4

3

….

- с. Твърдица

----

5

.

----

- с. Маринка

----

8

----

----

- с. Димчево

----

5

----

----

- с. Изворище

4

----

----

….

- с. Драганово

4

----

----

…..

- с. Брястовец

4

4

----

…..

- с. Миролюбово

4

4

----

…..

- с. Равнец

4

4

3

----

- с. Братово

4

8

----

----

- с. Извор

4

----

----

….

Б. Вилни зони и селищни образувания

- „Пети километър”

6

15

----

----

- вил. зона „Мин. бани“

----

5

----

4

- вил. зона. „Боровете”

----

5

----

----

- вил. зона „Росенец”

----

5

4

----

- Лесопарк „Росенец”

8 (от01.06 до30.09)

4(от01.10 до31.05)

8 (от01.06 до30.09)

4(от01.10 до31.05)

4

8 (от01.06 до30.09)

4 (от01.10 до31.05)

- с.о. Рибарско селище

----

4

4

----

- с.о. Върли бряг

----

8

----

----

- с.о. Батака

---

----

4

----

- с.о. Каптажа 1

----

4

----

----

- с.о. Лозницата

----

4

----

----

- с.о Училищното

----

----

4

----

- с.о. Острица 1

----

4

----

----

- с.о. Острица 2

----

4

----

----

-см.ф. Хайнлъка

4

8

----

----

В. Застроени терени извън границите на районите по т.А и т.Б

-остров Св. Анастасия

----

-----

4

----

-други застроени територии

Честота на извозване на битовите отпадъци еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район.

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Директор на дирекция „Околна среда“, директорите на ЦАУ, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1542 Последна промяна: 14:57:57, 09 ноември 2022