От 1 февруари всички деца до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

Петък, 19 Януари 2024
Публикувано от: Радостин Рачев
Изображение 1069884

От „Бургасбус“ напомнят на бургазлии, че с Постановление на Министерски съвет се увеличава възрастта на децата, които имат право да ползват безплатно градския транспорт на територията на цялата страна. От 1 февруари 2024 г. всички деца до 14 навършени години ще могат да пътуват в градските линии с карта за пътуване на дете от 7 до 14 години, издадена по образец, утвърден от Министъра на транспорта и съобщенията.

За да получат такава карта, родителите на децата в тази възрастова група е необходимо да подготвят следните документи:

- копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето;

- документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес;

- актуална цветна снимка на детето.

Картите ще бъдат персонализирани и ще се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период - до датата на навършване на годините.

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Картите за безплатно пътуване ще бъдат издавани във всички касови салони на „Бургасбус“ ЕООД – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник. Достатъчно е да присъства единият родител/настойник, който отговаря на условията и има постоянен или пък настоящ адрес на територията на Община Бургас.

Дружеството ни е заявило необходимите бройки и има готовност да започне издаването на новите образци веднага след получаването им от Държавната печатница.

Тъй като доставката се очаква в края на месец януари, за да се избегне струпване на хора, срока на валидност на вече издадените карти за деца от 7 до 10 навършени години ще бъде удължен до 29.02.2024 г.

На децата от 10 до 14 навършени години от 24.01.2024 г. ще бъдат издавани временни образци, които ще бъдат със срок на валидност 17.03.2024 г., като до тази дата във всеки един от касовите салони на Дружеството, картите ще могат да бъдат подменени с нови напълно безплатно.

Напомняме на родителите на малчуганите до 7 навършени години, че също имат право на карта за безплатно пътуване в градския транспорт, като условията за издаването им са същите, с тази разлика, че не е необходима снимка.

По отношение на пътуването в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. Новото е, че от 01.02.2024 г. пътуващи във възрастова група от 7 до 14 навършени години ще могат да ползват 50 % отстъпка от цената на билета. За целта е необходимо при всяко пътуване да се представя копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Призоваваме родителите да бъдат отговорни и винаги при ползване на обществен транспорт да носят съответните документи за пътуване на своите деца. Непредставянето им при проверка от контролен орган - кондуктор, инспектор или водач, може да бъде основание за таксуване с редовен билет.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6720 Последна промяна: 12:02:53, 22 януари 2024