Отпускат европейска финансова помощ на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

Вторник, 23 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
11136129_830082670360891_2737817597400191451_o.jpg

От вчера, 22.02.2021 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ обяви стартирането на подбор на проекти по процедурата BG16RFOP002-2.089 - „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. - за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20 % спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г., и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 %, като безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева.

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

Пълния пакет от документи и информация за начина на кандидатстване ще откриете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/444e0858-e8e0-4f54-b422-0f73048e4c88

 

* Експертите от Бизнес инкубатор - Бургас продължават да обслужват откритата приемна за местните фирми, които имат нужда от съдействие и помощ при попълване на заявления за получаване на подкрепа по обявените мерки и проекти, свързани с преодоляване на икономическите последици от пандемията Ковид-19.

Приемната се намира на  ул. "Княз Александър Батенберг" №28 и е отворена всеки ден от 9:00 до 17:30 часа, включително събота, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Освен на място, запитвания могат да се отправят на електронната поща [email protected]  - на тел. 0879 017 663 и 0879017664 - и на горещия телефон 0882 274 010.

Обявените до момента мерки в помощ на бизнеса се актуализират ежедневно и са достъпни в интернет страницата на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1538

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2455 Последна промяна: 09:45:50, 26 февруари 2021