Планът за интегрирано развитие на община Бургас 2021 – 2027 г. бе разгледан на обществено обсъждане

Размер на шрифта: A A A Назад
петък, 03 септември 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
Планът за интегрирано развитие на община Бургас 2021 – 2027 г. бе разгледан на обществено обсъждане

Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 – 2027 година /ПИРО 2021 - 2027/ бе представен отново на обществено обсъждане, в което участваха заинтересовани страни и граждани.

Целите и приоритетите на стратегията за развитие на района бяха разяснени от ръководителя на екипа за изработване на документа доц. д-р Стилян Димитров. На представянето присъстваха зам.-кметовете Весна Балтина, инж. Чанка Коралска, Красимир Стойчев и главния архитект на община Бургас Емил Бурулянов.

Към настоящия момент по ПИРО 2021 – 2027 са постъпили повече от 50 предложения, които са взети под внимание и отразени в цялостната рамка на стратегическия документ.

В ПИРО 2021 – 2027 има заложени няколко стратегически цели, сред които е ускоряване на социално-икономическото развитие на местната общност и постигането на устойчив растеж.

Приоритет в стратегията за развитие е Бургас да стане център на иновативно образование, което да привлича повече специалисти и млади хора, както и да осигурява добре подготвени кадри за бизнеса и развитието на местната икономика. От друга страна това ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в региона.

В сферата на здравеопазването се предвижда да продължи тенденцията за подобряване на условията в лечебните заведения. Сред начините за това са осигуряването на модерна апаратура за диагностика и лечение, както и привличането на повече специалисти.

Сред стратегическите цели на ПИРО 2021 – 2027 са подобряването на регионалната интегрираност, устойчивото използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени.

Предстои ПИРО 2021 – 2027 да бъде финализиран и внесен за гласуване в Общинския съвет на Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 877 Последна промяна: 09:51:20, 07 септември 2021