До 10 май може да се кандидатства с предложения по новата програма „Достъпна култура“! Вижте кой може да кандидатства!

Понеделник, 29 Април 2024
Публикувано от: Мариета Ханджиева
До 10 май може да се кандидатства с предложения по новата програма „Достъпна култура“! Вижте кой може да кандидатства!

Д 10 май ще се приемат предложения по новата програма на Община Бургас – „Достъпна култура“.  Тя разширява възможностите за изява на творците, а също така качествено и разнообразно съдържание да стига до повече публики. Програмата е в синхрон с демографската политика на Община Бургас, с фокус към младите хора, към периферните селища и квартали. 
 Идеята е младите творци, които се занимават с култура,  да имат възможност да са част от публиката на стойностни събития. За целта отделните школи, клубове и други творчески структури ще могат да кандидатстват пред  комисия от експерти, в която ще има и представител на новата дирекция "Демографски политики, мониторинг и координация".  Получените средства ще покриват напълно или частично цената на билетите за избраното събитие/спектакъл/концерт. 
Програмата ще е особено полезна за  културни структури, които имат желание да представят своя продукт в квартали или съставни селища. Те ще могат да получат допълнителна помощ за това. Стремим се и хората от периферията на общината да имат достъп до разнообразната ни културна програма, обясни зам.-кметът по култура Диана Саватева. 
Програмата съдържа и направление, по което творчески клубове и школи могат да кандидатстват за подпомагане на подготовката им за участие в национални и международни форуми и състезания. 
В края на април е първата сесия, следващите ще бъдат оповестявани своевременно като подпомагането по отделните направления се извършва до изчерпването на финансовия ресурс, предвиден за съответната година в бюджета на Община Бургас.
 Заявления по образец за финансиране по Програмата може да се подават всеки работен ден в Центъра за административно обслужване на граждани, ул. „Александровска” № 26, Бургас 8000, до зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, за Програма „Достъпна култура“, като в тях се посочват данни на кандидатстващата организация или индивидуален артист, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща (e-mail). В заявлението се отбелязва времето на провеждане (дата, място и час) на съответното събитие или на мероприятието, което ще бъде посетено, като до неговото реализиране е необходимо да има минимум 45 календарни дни.
Образецът за заявление ще бъде публикуван следващата седмица.
Пълна информация за условията за кандидатстване и допустимите активности, които ще бъдат финансирани, вижте в линка:

https://www.burgas.bg/bg/programa-dostapna-kultura

Снимка:Културен дом НХК 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 908 Последна промяна: 15:11:51, 29 април 2024