Повишават възможностите за приобщаване на хора с увреждания, избрали Бургас за свой дом

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Септември 2022
Публикувано от: Радостин Рачев
Повишават възможностите за приобщаване на хора с увреждания, избрали Бургас за свой дом

През следващите три седмици експерти от Бургас ще обменят опит и добри практики, свързани със създаване на равни възможности и приобщаване на хора с физически, сетивни и умствени увреждания, пристигнали и избрали Бургас за свой нов дом.

Дейностите включват посещения и в Охайо, за споделяне на опит с представители на различни учебни, правителствени и доброволчески организации там. Местоположението на партньорите не е избрано случайно, тъй като американският щат има дългогодишни традиции в посрещането и приобщаването на хора с различен произход, култура и обичаи, възможности и умения.

Обмяна на опит се осъществява в рамките на програмата за стратегическо партньорство в памет на Дейв Бекман - една от основите фигури в програмата за професионален обмен, който напусна нашия свят преди борени месеци. То е и надграждане на проекта, осъществен съвместно от Община Бургас и Агенцията за заетост на хора с увреждания на Охайо - Opportunites for Ohioas with Disabilities през 2017 и 2018 година.

През първата седмица от посещението в Кълъмбъс, бяха проведени работни срещи с ръководствата и специалистите от Съвета по грамотност на Кълъмбъс, Таймбан, Центъра за езиково обучение на Щатския общностен колеж на Кълъмбъс, Департамента по оптометрия на Щатския университет на Охайо, с координатора за хора с увреждания към администрацията на кмета на Кълъмбъс, експерти по достъпност от Студентския център на Щатския университет на Охайо.

Страните с интерес обмениха опит и споделиха за предизвикателствата, свързани с правилното и точно определяне на вида и степента на намалени възможности, необходимостта от снабдяване и употреба на най-подходящите помощни средства, преодоляването на езиковата бариера, особено в случаите на сетивни и умствени нарушения. Всички участници се съгласиха, че най-добрият подход в този сложен и дълъг процес е създаването на равни и приобщаващи възможности, които изключват възможно най-много бариери пред участието в обществения живот. Беше отбелязана и ключовата роля на традициите и обичаите, на които са били възпитавани новопристигащите и факта, че постигането на пълноценно включване е възможно да бъде постигнато чрез пречупване през призмата на културните ценности.

Поради тази причина беше посетен и традиционният фестивал на гръцката общност. Впечатляващо беше присъствието на хора с увреждания от различни етноси и сложен житейски път.

На 6 септември дейностите продължават с работни срещи с директора на Студентския център по увреждания към ЩУО и духовни водачи на азиатски общности.

Работната програма е планирано да приключи на 14 септември със съвместна лекция пред студенти от Департамента по сурдопедагогика на ЩУО. Резултатите ще бъдат представени на среща в Унгария през ноември.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 774 Последна промяна: 12:09:03, 05 септември 2022